ชุดโรตารี่ จอบหมุน  รถแทรกเตอร์ KBT
อันดับ ภาพอะไหล่ รหัสอะไหล่ ชื่ออะไหล่ ชุดโรตารี่ จอบหมุน ใช้กับรุ่น สอบถาม
166. #33524F สปริงก้านต่อบน RX163
RX164
167. #33523F สปริงก้านต่อตัวล่าง RX180
RX182
168. #32802 ปลอกรองแกนสปริงโรตารี่ RX163
RX164
RX180
RX182
169. #34579 ปิ้นล็อคฝากระโปรงโรตารี่ RX163
RX164
RX180
RX182
170. #23896 ชุดล็อคยอยโรตารี่ KR160
โรตารี่ทั่วไป
171. #29016F ชุดล็อคยอยโรตารี่ RX163
RX180
RX182
172 #36579 แป็บสามเหลี่ยมนอก+ใน
ยาว 120 cm.
ทั่วไปยาวพิเศษ
173. #25746 แป็บสามเหลี่ยมนอก+ใน
ยาว 57 cm.
RX163
RX180
RX182
174 #36482 สลักยอยโรตารี่ด้านตัวใน 10*70 RX163
RX180
RX182
175. #36483 สลักยอยโรตารี่ด้านตัวนอก 10*80 RX163
RX180
RX182

                                               สินค้าขายดี | อะไหล่รถเกี่ยวฯ DC60-DC68-DC70-DC95 | อะไหล่รถเกี่ยวฯ DC-105X | อะไหล่รถแทรคเตอร์ | วิธีสั่งซื้อ |  ติดต่อเรา

ชุดถังอุ้มข้าวสำเร็จรูป รถเกี่ยวฯ | ชุดใบมีดโรตารี่ พรีเดเตอร์ | อะไหล่-ชุดใบมีดดันดิน | อะไหล่-ชุดผานพรวน | อะไหล่-ชุดโรตารี่  
 
 SSM KLUNG TRACTOR Co.,Ltd.   TEL. +66 (0)45-691-355 / +66 (0)91-734-8828 / +66 (0)82-059-3193    

HOT LINE +66 (0)89-717-8443
   

Copyright ©2013-  All rights reserved.        Privacy Policy